Karta wędkarska

Jak zdobyć kartę wędkarską?
ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA.

JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY

OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE.


Osoby z powiatu mińskiego zapraszamy na egzamin w kole nr 46 SulejówekJak to wygląda w praktyce ?
Aby mieć kartę należy:
Przyswoić sobie przepisy ustawy, rozporządzenia do "ustawy o rybactwie" i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb.
Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie"
Aby umówić się na egzamin prosimy o kontakt z członkami komisji egzaminacyjnej nr telefonu 602-797428 lub 601-369-874
W czasie składania egzaminu należy:
1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
2) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.
Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej
Informacje szczegółowe na temat wydania dokumentu
http://bip.powiatminski.pl/strona-112-wydawanie_kart_wedkarskich_lub_kart.html