Historia koła nr 46 w Sulejówku

Zanim powstało nasze Koło wędkarze naszego środowiska byli zrzeszeni w sekcji Wojskowego Koła PZW nr 3 przy Inspektoracie Szkolenie MON. Dzięki grupie inicjatywnej pod kierownictwem późniejszego pierwszego prezesa kol. Janusza Jeleńskiego w lutym 1981 roku władze PZW i władze administracyjne powołały do życia nasze Koło.  Pełna nazwa Koła brzmi – Koło PZW nr 46 przy Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

Z Koła środowiskowego z czasem staliśmy się kołem miejskim zachowując jednak w nazwie – Koło przy WITPiS.

Na przełomie lat prezesami Koła byli kol. Janusz Jeleński, Roman Trzciński, Andrzej Strzelecki, Tadeusz Kanecki, Adam Matracki, Janusz Stamirowski, oraz obecny prezes Stanisław Żmurek.

Do seniorów naszego Koła należy zaliczyć kol. Wincentego Jaroszewicza (wieloletni skarbnik Koła,

w PZW od 1975r), kol. Jerzego Rokickiego (wielokrotnie we władzach Koła, w PZW od 1972r), kol. Stanisława Tenderende ( w PZW od 1964r).

Koło nasze liczy średnio około 90 członków, liczba ta waha się w poszczególnych latach, najwięcej było nas około 120, nigdy też liczba członków nie spadła poniżej 75.

Wielu członków Koła posiada srebrne, złote  odznaki PZW a trzech członków Koła posiada złote odznaki z wieńcami.

Na przełomie lat członkowie naszego Koła zdobywali drużynowe puchary na towarzyskich zawodach spławikowych Okręgu Mazowieckiego wcześniej  Warszawskiego, były też sukcesy indywidualne uhonorowane dyplomami i pucharami.

  Z okazji zbliżającego się w 2001r  XX-lecia istnienia, Koło zostało wyróżnione dyplomem i medalem

za zasługi dla Okręgu Warszawskiego.

   

Oprócz działalności statutowej jak zagospodarowanie wód, ochrona wód, propagowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego,  Koło prowadzi także bazy wędkarskie na Mazurach oparte o dwa mieszkalne barakowozy w których corocznie w sezonie letnim wypoczywa i wędkuje kilkunastu naszych wędkarzy wraz z rodzinami. Historię  naszych baz wędkarskich opisujemy w innym miejscu.

Obecnie Koło jak i cały Związek, boryka się z wieloma trudnościami, między innymi to wszechobecna komercjalizacja, brak młodzieży a co za tym idzie „starzeniem” się Koła, oraz niechęcią wielu kolegów do pracy społecznej.

Jednak dzięki  znacznej grupie aktywnych kolegów, Koło realizuje swoje zadania i z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.

Oprócz radosnych chwil w życiu wędkarskim Koła zdarzają się chwile smutne, są to chwile pożegnań. Na zawsze w naszej pamięci zostaną Koledzy wędkarskiej przygody: Kol. Janusz Jeleński, Kol. Zygmunt Szklarz, Kol. Wacław Kowal, Kol. Roman Trzciński, Kol. Adam Matracki, Kol. Marian Paściak,

 Kol. Andrzej Strzelecki, Kol. Zdzisław Tomaszewski, Kol. Jan Zych, Kol. Andrzej Garbuliński.